Stratégia a vízia

Naša stratégia

Zabezpečujeme komplexný balík služieb, vysokú úroveň poskytovaných služieb individuálny prístup, flexibilné riešenia so zameraním na klienta.

  • spokojnosť obchodných partnerov
  • vysoká úroveň a kvalita služieb
  • flexibilné riešenia


Naša vízia

Spoločnosť Forwarder s.r.o. poskytuje operatívne riešenia, postavené na princípe spokojnosti klienta. Hlavným záujmom našej spoločnosti, ktorý sa usilujeme docieliť je spokojnosť našich partnerov v každom smere.
Poskytujeme profesionálne služby s vysokou pridanou hodnotou v súlade s platnými zákonmi. Preberáme plnú zodpovednosť za poskytované služby u svojich klientov a umožňujeme im sústrediť sa hlavne na zvolený odbor podnikania bez ďalších starostí. Sme dôveryhodnou, flexibilnou a profesionálnou spoločnosťou, ktorá vo svojich zamestnancoch vidí svoj potenciál.
Go to top